Academy Real

Poradensko - vzdelávacia spoločnosť

ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová

je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťouna základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.

PROFIL SPOLOČNOSTI


ACADEMY REAL – Ing. Andrea Sujová je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu vzdelávania dospelých, oprávnená vydávať osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou platnosťou na základe akreditácie Ministerstvom školstva SR.


Pri svojej činnosti využíva odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti v lektorskej a pedagogickej činnosti vo vzdelávaní dospelých, v pôsobení na pozícii obchodného reprezentanta medzinárodnej poradenskej spoločnosti, v poskytovaní účtovníckych služieb a ekonomického poradenstva pre súkromné firmy.


Garantom kvality našich služieb je tím lektorov a trénerov tvorený vysokoškolsky kvalifikovanými odborníkmi z prostredia univerzít a komerčnej sféry, ktorí v rámci predmetových sekcií budú aj tvorcami metodického know-how a originálnych študijných materiálov a literatúry.


Profesionálny lektorský tím poskytuje klientom komplexné riešenia na základe identifikácie a analýzy potrieb v úzkej spolupráci s klientom, v štandardoch najvyššej kvality.


Pracovníci spoločnosti majú skúsenosti z 8-ročného pôsobenia na slovenskom trhu. Za toto obdobie realizovali poradcovia a tréneri pre významných medzinárodných i domácich klientov niekoľko desiatok projektov v oblasti manažmentového a obchodného poradenstva, v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.


Poradenské a vzdelávacie know-how je intenzívne aktualizované účasťou na medzinárodných projektoch ako i kooperáciou so špecializovanými poradenskými a vzdelávacími subjektami v zahraničí.


Ponuka vzdelávacích projektov je orientovaná na segmenty:


- Obchod – komunikačné a obchodné zručnosti.
- Manažment – manažérske zručnosti v oblasti vedenia pracovného tímu.
- Podnikanie v malej firme – ekonomické a finančné riadenie malej firmy, zostavovanie podnikateľských projektov.
- Projektový manažment – tvorba a manažment euro projektov.

Poskytovanie poradenských služieb je zamerané na oblasti:


- obchodnej a daňovej legislatívy,
- ekonomiky a účtovníctva malých a stredných firiem,
- projektového manažmentu – vypracovanie projektov.

Stratégiou spoločnosti je poskytovanie služieb najvyššej kvality s orientáciou na požiadavky klienta a individuálny prístup k účastníkom projektov.